Pentru tineri

2023

Stagii plătite pentru tineri în instituțiile statului. Tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani inclusiv, selectați prin concurs, vor putea face stagii plătite în instituții precum Președinția Republicii Moldova, Parlamentul, Cancelaria de Stat, ministerele și autoritățile subordonate acestora.

2022

Am majorat suma alocată pentru Programul de granturi pentru organizațiile de tineret la 6 milioane de lei. Astfel, au fost finanțate 28 de proiecte regionale pentru 15.000 de tineri, dintre care 15% provin din familii dezavantajate.


Am alocat circa 1,7 milioane de lei pentru organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor din toate raioanele țării.


Bursele lunare ale sportivilor de performanță au fost dublate. Categoriile de burse variază între între 6.000 de lei și 50.000 lei lunar, pentru aurul olimpic sau paralimpic. 


Programul „Voucher Cultural”: La împlinirea vârstei de 18 ani, fiecare tânăr primește suma de 1000 de lei în contul său guvernamental, pentru a merge la concerte, teatre, muzee și pentru a cumpăra cărți.


Programul „Start pentru Tineri”: Tinerii, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant. 

ODIMM va oferi granturi de până la 200 mii de lei tinerilor care își propun să se lanseze în afaceri. Finanțarea din partea statului va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, iar tinerii vor veni cu o contribuție de doar 30%. 

Un alt mecanism destinat tinerilor este Programul de credite cu porțiune de grant. Acesta va combina finanțarea acordată sub formă de grant cu resurse creditare avantajoase, oferite prin intermediul băncilor comerciale și Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență Externă (OGPAE). 


Cărțile audio și electronice au fost scutite de TVA. Modificările operate nu se referă și la dispozitive (telefoane, tablete, etc.), ci anume la producția de carte electronică sau audio.


Actele de studii obținute în Republica Moldova – recunoscute în România. A fost ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice.


Învățământul dual –  reglementat ca formă de organizare a învățământului profesional tehnic:

  • Învățământul profesional tehnic va deveni mai atractiv: Elevii vor beneficia de bursă lunară, de cazare, asigurare medicală și asigurare socială. 
  • În timpul studiilor, elevii din învățământul profesional tehnic vor putea fi instruiți în întreprinderi și vor primi indemnizații, care nu vor fi mai mici decât salariul minim din sectorul real (3500 lei).
  • Se acordă facilități întreprinderilor care instruiesc elevi. Se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea și realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate