Pentru antreprenori

Politica fiscală pentru 2023: miliarde de lei vor rămâne în circuitul mediului de afaceri.

 • Vacanță fiscală pentru IMM-uri pe o perioadă de 3 ani de la plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, până în momentul repartizării profitului la plata dividendelor;
 • Majorarea plafonului valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale de la 6.000 lei la 12.000 lei;
 • Amortizarea accelerată a investițiilor pentru întreprinderile mari. Un mijloc fix va putea fi trecut la cheltuieli mult mai rapid (50% după primul an de utilizare)
 • Taxarea inversă a TVA la importul de servicii ;
 • Implementarea conceptului privind restituirea sumei TVA acumulată în cont începând cu 1 ianuarie 2023. Business-ul nu va mai trebuie să aștepte să vândă pentru a-și întoarce TVA), va pute întoarce TVA-ul printr-o cerere la stat.

Cetățenii vor putea investi direct în Valori Mobiliare de Stat (VMS), prin intermediul unei platforme electronice (e-VMS). Emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere.
Astfel, oamenii vor mai avea o opțiune de păstrare a economiilor, înafară de depozitul bancar. Pe de altă parte, statul se va putea împrumuta și de la cetățeni, nu doar de la investitori instituționali.


Antreprenorii vor beneficia de un fond în valoare de 200 de milioane de lei, pentru compensarea creșterii ratei dobânzilor bancare.


Regimul duty-free a fost eliminat pe teritoriul Republicii Moldova. Magazinele propriu-zise din Aeroport și de la frontieră vor putea rămâne, însă acestea vor plăti toate taxele și impozitele, exact ca restul agenților economici.


Mai multă transparență în activitatea organizațiilor de creditare nebancare (OCN). A fost modificat cadrul de reglementare a pieței OCN-urilor.
Astfel, toate OCN-urile vor fi obligate să efectueze auditul regulat al situațiilor financiare.
De asemenea, administratorii și conducătorii OCN vor trebui să aibă studii superioare în domeniile ce ţin de ştiinţele economice, de drept și să dețină o experienţă de cel puțin doi ani în domenii relevante.
Activitatea OCN-urilor care încalcă legislația va putea fi suspendată. Activitatea OCN poate fi reluată după înlăturarea încălcărilor. În cazul în care acestea nu vor fi înlăturate, autoritatea de supraveghere va radia organizația de creditare nebancară din Registru. În aceste condiții, OCN nu va putea solicita reînregistrarea.


Producătorii autohtoni și companiile mici și mijlocii își vor plasa mai ușor marfa pe rafturile magazinelor mari. Au fost eliminate mai multe practici neloiale din partea supermarketurilor:

 • Lanțurile comerciale vor fi obligate să includă pe raft produsele alimentare a întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM).
 • Se interzic reducerile comerciale pentru produsele social importante (30 categorii de produse).
 • Producătorii nu vor mai fi obligați să-și plaseze marfa în tot lanțul de magazine.
 • Amenzile pentru încălcarea legii vor varia de la 10.000 de lei până la 20.000 de lei.

Republica Moldova devine prima țară din regiune care obține recunoașterea reciprocă cu Uniunea Europeană a agenților economici autorizați.
Avantaje: companiile noastre vor putea mai ușor comerț cu UE, vom putea atrage noi investitori în țara noastră, crea locuri de muncă și să ne integrăm în lanțurile de producere europene.
Astfel, din 1 noiembrie, agenții economici autorizați din țara noastră vor fi recunoscuți de toate cele 27 de state membre ale UE.
Avantaje-cheie pentru companiile care dețin acest statut:
-tratament prioritar la trecerea frontierei – o bandă specială dedicată acestora
-un număr redus de controale fizice
-mecanism comun de asigurare a continuității activităților comerciale în cazul perturbării căilor de transport.
Prin această decizie, Uniunea Europeană și statele sale membre au dat un vot de încredere Serviciului Vamal al Republicii Moldova (datorită eforturilor de modernizare ale acestuia), care, în cadrul noului sistem, va fi tratat ca un serviciu omolog din oricare țară din spațiul comunitar.


Criterii noi pentru definirea statutului întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Numărul firmelor înregistrate în calitate de ÎMM va crește cu cel puțin 805 companii.


Modernizarea legislației muncii
Codul Muncii va fi ajustat la realitățile economice actuale, pentru a facilita crearea mai multor locuri de muncă și crearea un mecanism clar de evaluare a performanțelor în cazul funcționarilor publici. Astfel, au fost incluse următoarele prevederi:

 • Înlocuirea, după necesitate, a panoului fizic cu informarea angajaților prin mijloace electronice. 
 • Extinderea perioadei maxime de probă de la 3 la 6 luni, pentru a fi posibilă verificarea  mai complexă a aptitudinilor profesionale ale salariatului (cu excepția muncitorilor necalificați).
 • Simplificarea procedurii de schimbare a programului de lucru, a contractului de muncă, de transfer la o altă unitate de atragere la munca suplimentară, cu acordul salariatului.Flexibilizarea dreptului de utilizare a concediului de odihnă anual prin posibilitatea acordării lui în afara programării stabilite, cu acordul salariatului.
 • Termeni  rezonabili pentru anunțarea de către salariat a angajatorului despre revenirea din concediul pentru îngrijirea copilului, cât și pentru salariații care activează în funcțiile respective și al căror contract individual de muncă urmează să înceteze. În cazul că  funcția este ocupată – cu cel puțin 2 luni, și dacă nu e ocupată – cu cel puțin 14 zile  înainte de data preconizată de revenire. 
 • Introducerea posibilității concedierii pentru lipsă de performanță în baza unui regulament intern de evaluare. 

A fost lansată Organizația pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA), care va deveni unul din cele mai importante motoare de susținere a economiei naționale. ODA devine o instituție modernă, care pe lângă finanțare, va ajuta pe cei care vor să acceseze fonduri (inclusiv prin acordarea suportului pentru elaborarea proiectului investițional, depunerea dosarului, obținerea documentelor necesare etc.) și va putea asigura instrumente financiare complexe, cum ar fi granturi la credite cu dobândă redusă și garanții financiare.
Mai multe detalii pentru accesarea oportunităților ODA: www.oda.md.
Fondul FACEM – întreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa credite avantajoase pe termen lung. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) va oferi credite cu dobândă redusă, prin intermediul băncilor și organizațiilor de creditare nebancară.

A fost lansat Programul de Retehnologizare, prin care antreprenorii pot primi până la până la 2 milioane de lei pentru implementarea utilajelor moderne, automatizare, robotizarea producției, implementarea soluțiilor IT, instalarea panourilor solare și fotovoltaice sau utilaj și instalații pentru încălzire termală etc.
Bugetul total al programului pentru anul 2022 – 55 milioane lei. Detalii www.oda.md.


Compensații parțiale la gaze naturale pentru agenți economici și alți consumatori noncasnici în perioada ianuarie-martie 2023. Toți consumatorii noncasnici vor primi compensații pentru primii 500 metri cubi (m^3) de gaze consumați lunar, în perioada ianuarie-martie curent, în mărime de 12,27 lei (fără TVA)/1 m.c.


Au fost alocate Business Vouchere în valoare de 1.8 milioane de lei și 30 de granturi în valoare de 42.3 milioane de lei pentru susținerea antreprenorilor mici și mijlocii (ÎMM).
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorilor (ODA) a inițiat un program „Business Vouchere” pentru simplificarea procedurii de accesare a serviciilor de consultanță în domeniul afacerilor pentru ÎMM-uri și pentru o finanțare nerambursabilă destinată  sporirii competitivității, productivității și internaționalizării afacerii.
Pentru implementarea Programului, sunt alocate 70 milioane de lei în bugetul pentru anul 2022.


Fără monopol de taxi la Aeroportul Chișinău. Toți operatorii de taxi vor putea prelua pasageri de la aeroport. Până acum doar o singură companie de taxi avea permisiune de a staționa în fața aeroportului. Contractul cu această companie nu a fost prelungit. Operatorii de taxi vor avea o parcare amenajată, unde vor sta în rând și vor aștepta să preia pasagerii. Principiul de funcționare va fi primul venit primul servit.


A fost majorat de aproape trei ori a fondului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (de la 115 milioane la 338 milioane lei). Acești bani vor fi alocați pentru investiții în tehnologie, identificarea surselor alternative de export, transformarea digitală, reducerea costurilor autorizațiilor de transport etc. De asemenea, s-au alocat fonduri pentru garantarea creditelor în valoare de peste 1 miliard lei pentru sute de companii.


A fost adoptat pachetul de digitalizare a economiei.
Principalele prevederi: 

 • Antreprenorii nu vor fi obligați să se prezinte fizic la Agenția Servicii Publice (ASP). Astfel, înregistrarea și modificarea documentelor va fi posibilă cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.
 • Contractele de muncă vor putea fi semnate electronic, nu doar în cazul muncii la distanță, dar și în celelalte cazuri.
 • Vor fi recunoscute doar semnăturile electronice avansate calificate de Uniunea Europeană, care ar permite investitorilor existenți să semneze documente în Republica Moldova și să prezinte documente din statele UE. 
 • Se exclude obligația de notificare și autorizare a actelor la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Adițional, se introduce o gamă largă de posibilități de manifestare a consimțământului persoanelor pentru prelucrarea datelor, care la fel sunt în corespundere cu legislația UE.      

Transportatorii moldoveni pot efectua operațiuni prin țările UE pentru exporturile moldovenești fără autorizații de transport rutier. Transportatorii au cale liberă în UE! Mai multă libertate și costuri mai mici.


Cinci din cele mai solicitate extrase vor putea fi obținute online și gratuit, începând cu 1 ianuarie 2023, cu ajutorul semnăturii mobile/electronice:

 • Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat;
 • Extrasul din Registrul bunurilor imobile;
 • Informația privind stagiul de cotizare;
 • Cazierul judiciar;
 • Informația din Registrul de stat și din actele de constituire ale persoane juridice.

Facturile fiscale nu vor mai fi necesare la deducerea cheltuielilor atunci când se plătește cu cardul bancar. Bonul de casă eliberat va fi suficient în calitate de document contabil.


Antreprenorii și cetățenii care au admis încălcări fiscale minore nu vor mai fi amendați, ci doar avertizați.
Astfel, încălcările fiscale de până la 5000 lei, admise de către antreprenori, și cele de până la 500 lei – de către cetățeni vor fi considerate încălcări nesemnificative și nu vor fi mai sancționate cu amenzi. Organele fiscale se vor concentra pe depistarea încălcărilor fiscale majore.    


Grad mai înalt de protecție a consumatorilor care iau credite de la organizații de microfinanțare:

 • Dobânda la credit nu poate fi mai mare de 50%.
 • Toate celelalte cheltuieli (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), cu excepția dobânzii, pe o zi de credit, nu pot fi mai mari decât 0,04% din suma totală a creditului.
 • Costul total al creditului (inclusiv dobânzi, comisioane, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), nu poate fi mai mare decât valoarea totală a acestuia.
 • Instituția care acordă credite va fi obligată să evalueze și veniturile beneficiarului, nu doar valoarea activelor pe care le deține, atunci când va lua decizia de acordare a împrumutului.                              

Un nou mecanism de finanțare a agenților economici – garanțiile de portofoliu pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii: 

 • Se simplifică semnificativ modul de acordare a acestor credite.
 • Se elimină procedura de preaprobare de către ODIMM a garanției (nu va mai fi nevoie de un acord scris de la ODIMM).
 • Se reduce timpul de așteptare cu 5 zile.
 • Se eficientizează utilizarea resurselor din partea garantului pentru administrarea unui portofoliu de garanții.
 • Prin asemenea simplificări, se reduce riscul de corupție.

A fost simplificat substanțial accesul la Fondul de garantare a creditelor. Aproape 700 agenți economici au beneficiat de garanții ale creditelor în valoare de peste 1 miliard lei.


Tinerii care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere pot beneficia de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant, prin programul „Start pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă”.


A fost simplificată procedura de obținere a permisului de ședere provizorie pentru cei care deschid afaceri. Principalele prevederi:

 • Se reduce numărul minim de locuri de muncă create de un investitor străin, de la 4 la un loc de muncă.
 • Investiția minimă se stabilește la 30 salarii medii lunare prognozate, fiind redusă de de două ori.

Secretul offshore – anulat
Va fi publicată lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții care nu asigură transparența. Accesul cetățenilor la informația din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi va fi asigurată de Agenția Servicii Publice (ASP).


Companiile petroliere nu mai pot să construiască stații la nesfîrșit. S-a aplicat temporar interdicția asupra construcțiilor stațiilor petroliere. De asemenea, se încurajează concurența pe piață, prin  reducerea taxei de licență pentru importul şi comercializarea cu ridicata a carburanților, de la 260 mii lei la 3.2 mii  lei anual. 


Au fost majorate de 10 ori amenzile pentru companiile petroliere care încalcă legislația și au fost obligate să folosească e-facturi la procurarea angro a produselor petroliere, pentru a reduce riscul de vânzare la negru, care afectează bugetul de stat și libera concurență.


În Republica Moldova vor putea fi importate piesele şi accesoriile auto uzate, cu excepția sistemelor de direcție, frânelor și pieselor care pot avea impact negativ pentru mediu, ex. acumulatoare etc.


A fost aprobată limita de 10 000 de lei pentru tranzacțiile în numerar la achiziția deșeurilor de metale. În așa fel, se reduce riscul de evaziune fiscală.


Au fost excluse mai multe certificate veterinare ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), necesare pentru comercializarea producției animaliere.
Nu vor mai fi supuse dublei certificări următoarele categorii de produse:

 • produsele alimentare de origine animală care au fost supuse prelucrării/procesării, care vor fi plasate pe piață doar în baza documentelor ce atestă calitatea, emise de către operatorul din domeniul alimentar;
 • produsele de origine animală finite sau semifabricate, înlăturându-se, astfel, o barieră nejustificată pentru operatorii din domeniul alimentar;
 • mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare importate nu vor mai fi supuse unor duble certificări de către inspectorii ANSA.

Astfel, va fi supusă certificării sanitar-veterinare doar materia primă de origine animală, obținută de la abatoare/puncte de sacrificare, centre de ambalare a ouălor, puncte de colectare a laptelui, mierea de albine provenită de la unitățile autorizate.


Mai multe măsuri de responsabilizare a activității caselor valutare. Se introduc:

 • amenzi mai mari pentru casele de schimb valutar sau hotelurile care încalcă legislația;
 • obligația unităților de schimb valutar să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de BNM;
 • obligația de a prezenta cazierele judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților și consultarea de către BNM a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • obligația de a include camerele de supraveghere pe durata întregii zile de lucru și păstrarea înregistrărilor video timp de cel puțin 15 zile.
Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate