Pentru antreprenori

2023

Proceduri mai simple de dezvoltare a afacerilor la distanță (pachetul Contactless Business): 

-Una din cele mai importante prevederi – perfectarea actelor notariale la distanță, în regim electronic. Cetățeni din diaspora și investitori străini vor putea cumpăra/vinde proprietăți și cote-părți din companii fără a merge fizic la notar. 

-Investitorii străini vor putea primi IDNP de la distanță, fără necesitatea de a fi prezenți în Moldova. 

-Posibilitatea angajării la distanță a cetățenilor străini fără ca aceștia să obțină permisul de ședere în cazul în care nu sunt rezidenți fizici în Moldova. 


Primul pachet de reducere a birocrației în mediul de afaceri. Antreprenorii vor economisi peste 50 de milioane de lei anual și circa 200 mii de ore de muncă pe an.  

Principalele schimbări:

 • Nu vor fi aplicate amenzi în primii 3 ani de activitate a întreprinderii, decât în cazurile în care se comit infracțiuni;
 • Se exclude „pașaportul albastru medical” pentru angajații din domeniul HoReCa;
 • Pentru a ușura tranziția la activitatea independentă a deținătorilor de patentă, Guvernul va oferi compensații la procurarea aparatelor de casă. 
 • Se exclude raportarea privind salariații către centrele militare. 
 • Devin opționale: programarea concediilor anuale, preavizarea angajatului despre data concediului, deținerea regulamentelor interne. 

Programul 373 pentru susținerea antreprenorilor: Guvernul va subvenționa diferența dintre rata dobânzii de pe piață – adică cea cerută de bănci – și plafonul stabilit de acest program:

3% – rata dobânzii la creditele în euro sau dolari

7% – rata dobânzii la creditele în lei

3 ani – perioada maximă de grație pentru creditele cu o maturitate de până la 7 ani. 


Tarifele pentru livrarea coletelor poștale vor fi publicate online. Aceasta va stimula concurența în sector și va reduce prețurile de livrare plătite de către persoanele fizice și de întreprinderile mici și mijlocii. 


Angajații rezidenților parcurilor IT vor putea munci de la distanță. Au fost aprobate modificări a Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.


În premieră, statul a oferit sprijin financiar nerambursabil pentru 14 start-up-uri. 

Suma maximă a fiecărui grant este de 500 mii lei. Câteva din proiectele câștigătoare: prelucrarea plasticului în produse finite (de la bijuterii la mobilier); dispozitive pentru monitorizarea informației vitale la bebeluși; platformă digitală pentru clinici stomatologice; școală digitală de programare și logică etc. 


Compensații parțiale la gaze naturale pentru agenți economici și alți consumatori noncasnici în perioada ianuarie-martie 2023. Toți consumatorii noncasnici primesc compensații pentru primii 500 metri cubi (m^3) de gaze consumați lunar, în mărime de 12,27 lei (fără TVA)/ 1 m.c. 


Politica fiscală pentru 2023. Miliarde de lei vor rămâne în circuitul mediului de afaceri:

 • Vacanță fiscală pentru IMM-uri pe o perioadă de 3 ani de la plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, până în momentul repartizării profitului la plata dividendelor;
 • Majorarea plafonului valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale de la 6.000 lei la 12.000 lei;
 • Amortizarea accelerată a investițiilor pentru întreprinderile mari. Un mijloc fix va putea fi trecut la cheltuieli mult mai rapid (50% după primul an de utilizare)
 • Taxarea inversă a TVA la importul de servicii ;
 • Implementarea conceptului privind restituirea sumei TVA acumulată în cont începând cu 1 ianuarie 2023. Business-ul nu va mai trebuie să aștepte să vândă pentru a-și întoarce TVA), va putea întoarce TVA-ul printr-o cerere la stat.

2022

A fost lansată Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – o instituție reformată care va deveni principalul motor de susținere a mediului de afaceri. 


A fost creat Fondul FACEM – întreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa credite avantajoase pe termen lung. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) va oferi credite cu dobândă redusă, prin intermediul băncilor și organizațiilor de creditare nebancară.


Acces mai mare la finanțare pentru ÎMM-uri. A fost dublat pragul cifrei de afaceri pentru atribuirea statutului de ÎMM. Numărul firmelor înregistrate în calitate de ÎMM va crește cu cel puțin 805 companii. 


Republica Moldova – prima țară din regiune care obține recunoașterea reciprocă cu Uniunea Europeană a agenților economici autorizați. Avantaje: companiile noastre vor putea mai ușor comerț cu UE, vom putea atrage noi investitori în țara noastră, crea locuri de muncă și să ne integrăm în lanțurile de producere europene.


Regimul duty-free a fost eliminat pe teritoriul Republicii Moldova. Această măsură va aduce mai multă echitate în rândul agenților economici. Magazinele propriu-zise din Aeroport și de la frontieră vor putea rămâne, însă acestea vor plăti toate taxele și impozitele, exact ca restul agenților economici. 


Mai multă protecție pentru micii producători și IMM-uri împotriva practicilor comerciale neloiale. Au fost interzise circa 30 de practici neloiale, iar amenzile pentru asemenea practici vor fi între 10.000 și 20.000 lei.

 • Se interzic reducerile comerciale pentru produsele social importante, astfel acoperind practic toți producătorii autohtoni. 
 • Se anulează cota de raft de 50%, o practica care nu există nicăieri în Europa și de care beneficiau doar companiile mari, cu putere de negociere.

Programul „Start pentru Tineri”: Tinerii, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant. 

ODIMM va oferi granturi de până la 200 mii de lei tinerilor care își propun să se lanseze în afaceri. Finanțarea din partea statului va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, iar tinerii vor veni cu o contribuție de doar 30%. 

Un alt mecanism destinat tinerilor este Programul de credite cu porțiune de grant. Acesta va combina finanțarea acordată sub formă de grant cu resurse creditare 


Codul muncii – modernizat: 

 • Se extinde perioada de probă maximă pentru toate categoriile de salariați de la 3 la 6 luni (cu excepția muncitorilor necalificați).  
 • Se simplifică procedura de schimbare a programului de lucru, a contractului de muncă, de transfer la o altă unitate de atragere la muncă suplimentară, cu acordul salariatului. 
 • Crește numărul de ore permise de la 120 la 240 de ore pe an și durata maximă a săptămânii de muncă până la 48 de ore, cu acceptul angajatului (similar legislației din România). 
 • Se introduce norma privind preavizarea angajatorului despre revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului și concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la 3 la 4 ani.
 • Se introduce posibilitatea concedierii pentru lipsă de performanță în baza unui regulament intern de evaluare. 
 • Instanța de judecată nu va putea obliga restabilirea persoanei la locul de muncă, ci doar va constata caracterul ilegal al concedierii. Angajatorul va avea 2 opțiuni: fie să restabilească persoana la locul de muncă, fie să ofere o indemnizație de concediere. 
 • Va fi unificat procesul de evaluare a funcționarilor publici într-un singur proces, care va avea loc o dată la 6 luni.

A fost eliminată necesitatea eliberării facturii fiscale pentru agenții economici care efectuează tranzacții cu cardul de afaceri. Astfel, vor fi acceptate bonurile fiscale în calitate de documente confirmative pentru deducerea cheltuielilor.


Premieră pe piața financiară din Moldova: SRL-urile vor putea emite obligațiuni pentru a-și diversifica sursele de finanțare. Acest fapt va oferi o alternativă față de creditarea bancară/nebancară. 


Fără amenzi pentru antreprenorii și cetățenii care au admis încălcări fiscale minore (de până la 5000 lei pentru antreprenori și până la 500 lei pentru cetățeni). 


Un nou mecanism de finanțare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii garanțiile de portofoliu. Se simplifică semnificativ modul de acordare a acestor credite; se elimină procedura de preaprobare de către ODA a garanției; se reduce timpul de așteptare cu 5 zile.


Mai multă concurență pe piața produselor petroliere în Republica Moldova:

1. Moratoriu temporar asupra construcțiilor stațiilor petroliere. 

2. Reducerea taxei de licență pentru importul şi comercializarea cu ridicata a carburanților, de la 260 mii lei la 3250 lei anual. 

3. Amenzi de 10 ori mai mari pentru companiile petroliere care încalcă legislația din domeniu. 

4. Obligarea utilizării e-facturii la procurarea angro a produselor petroliere. 


Fără monopol al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”

 • Finanțarea din bugetul de stat a investițiilor și reconstrucției infrastructurii feroviare
 • Infrastructura feroviară va aparține în continuare domeniului public și va fi administrată în mod separat de ÎS „Calea Ferată
 • Operatorii comerciali de transport feroviar vor avea drept de acces la infrastructură în baza unei plăți încasate de Guvern
 • După o perioadă de tranziție, domeniul de transport pasageri și mărfuri va fi deschis și pentru alți operatori comerciali.

2021

A fost simplificată procedura de obținere a permisului de ședere provizorie pentru cei care deschid afaceri:

-se reduce numărul minim de locuri de muncă create de un investitor străin, de la 4 la 1 loc de muncă;

– investiția minimă se stabilește la 30 salarii medii lunare prognozate, fiind redusă de de două ori.


Pachet de digitalizare a economiei:

 • Înregistrarea și modificarea documentelor va fi posibilă cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.
 • Contractele de muncă vor putea fi semnate electronic, nu doar în cazul muncii la distanță, dar și în celelalte cazuri.
 • Vor fi recunoscute doar semnăturile electronice avansate calificate de Uniunea Europeană, care ar permite investitorilor existenți să semneze documente în Republica Moldova și să prezinte documente din statele UE. 
 • Se exclude obligația de notificare și autorizare a actelor la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Adițional, se introduce o gamă largă de posibilități de manifestare a consimțământului persoanelor pentru prelucrarea datelor, care la fel sunt în corespundere cu legislația UE.

Au fost majorate de 10 ori amenzile pentru companiile petroliere care încalcă legislația și au fost obligate să folosească e-facturi la procurarea angro a produselor petroliere, pentru a reduce riscul de vânzare la negru, care afectează bugetul de stat și libera concurență.


Tarifele preferențiale la serviciile poștale au fost anulate. Toți prestatorii de servicii poștale vor avea drepturi și obligațiuni egale, iar tarifele pentru serviciile poștale vor fi aplicate unic pe întreg teritoriul țării. 

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate