Pentru familii și femei

În anul 2022, am venit cu mai multe măsuri și politici pentru a ajuta părinții să îmbine mai ușor viața de familie cu cea profesională:

Din 1 martie, femeile pot munci în perioada concediului de maternitate fără a pierde indemnizația de maternitate. Totodată, indemnizația de maternitate va putea fi calculată automat din venitul soției/soțului care are un salariu mai mare. Astfel, femeile care au un venit mai mic decât al soțului nu mai sunt nevoite să se elibereze de la serviciu pentru a primi statutul de soţie aflată la întreţinerea soţului asigurat, așa cum este la moment. 


A fost majorată cu 864 de lei indemnizația unică la nașterea copilului. De la 1 ianuarie 2023 aceasta constituie 10 932 de lei.

A fost introdusă, pentru prima dată, alocație lunară de 1000 de lei pentru toți copiii cu vârsta sub 2 ani, acordată indiferent dacă părinții sunt sau nu asigurați.


A fost extinsă perioada în care tații își pot luat concediul de paternitate, de la 56 de zile la 1 an. De asemenea, se extind categoriile de salariați protejați de concediere. Astfel, nu pot fi concediați cei aflați în concediu de paternitate, de îngrijire a unui membru de familie bolnav sau a unui copil cu dizabilități.


Am introdus posibilitatea de partajare a concediului de îngrijire a copilului. Astfel, din cei 3 ani de concediu, părinții pot împărți între ei concediul de îngrijire, conform disponibilității fiecăruia. 


Am oferit opțiunea ca părinții să primească o indemnizație mai mare dacă aleg o perioadă mai scurtă de îngrijire a copilului. Astfel, părintele care iese în concediu până când copilul împlinește 1 an și 2 luni va primi o indemnizație de 90% din salariul pentru ultimele 12 luni. Aceasta este o oportunitate nouă, iar celelalte opțiuni rămân valabile.  


Am reglementat în Codul Muncii programul flexibil de lucru, care va ajuta părinții să negocieze cu angajatorii un program adaptat nevoilor familiei. Părinții își vor putea stabili durata programului de muncă, timpul la care încep și termină ziua de muncă, numărul de ore lucrate, alternarea zilelor lucrătoare și nelucrătoare, dar și posibilitatea de a lucra de la distanță. 


Am schimbat legislația pentru a încuraja deschiderea de servicii alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Angajatorii vor putea oferi servicii de îngrijire a copilului pentru salariații care au copii mai mici de 3 ani. 


Am reglementat prin lege activitatea calificată de îngrijitor/îngrijitoare de copii. Astfel, bonele vor putea lucra în baza patentei. 


Am reglementat servicii de îngrijire a copilului de tip familial, acordate la domiciliul îngrijitorului/îngrijitoarei calificat/ă de copii, care oferă servicii de îngrijire unui număr limitat de copii. 


Pentru femei:

Am votat măsuri mai dure de combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă. Angajatorii vor fi obligați să ia măsuri de prevenire, examinare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală la locul de muncă. Totodată, angajatorii care vor împiedica procesul de reclamare a cazurilor de hărțuire sexuală la locul de muncă vor putea fi sancționați.


A fost inaugurat primul serviciu specializat din Republica Moldova pentru victimele violenței sexuale, la Ungheni. Victimele violenței sexuale pot beneficia de asistență medicală, legală, psihologică și socială într-o singură locație.


De la 1 martie 2023, femeile care muncesc în perioada concediului de maternitate își pot păstra și salariul, și indemnizația de maternitate. Indemnizația de maternitate va putea fi calculată automat din venitul soției/soțului care are un salariu mai mare. 


A fost îmbunătățit mecanismul de protecție a victimelor violenței în familie și a infracțiunilor sexuale. Victimele vor beneficia de servicii medicale, medico-legale, de asistență psihologică posttraumatică și de consiliere. Confruntarea cu agresorul va avea loc doar cu acordul victimei și doar în prezența avocatului.


Egalitate salarială: legea a fost modificată astfel încât remunerarea femeilor și bărbaților să fie cât mai transparentă. Angajații vor avea posibilitatea să solicite și să obțină informații cu privire la nivelurile de remunerare, în funcție de gen, iar angajatorii vor fi obligați să informeze salariații, cel puțin o dată la doi ani, despre remunerarea medie pe categorii de salariați sau de funcții, în bază de gen.


Am introdusă posibilitatea de partajare a concediului de îngrijire a copilului. Astfel, din cei 3 ani de concediu, părinții pot împărți între ei concediul de îngrijire, conform disponibilității fiecăruia. 


Am extinsă perioada în care tații își pot lua concediul de paternitate, de la 56 de zile la 1 an. Astfel, concediul paternal (de 14 zile) poate fi acordat tatălui în termen de 12 luni de la nașterea copilului. 


Am reglementat în Codul Muncii programul flexibil de lucru, care va ajuta părinții să negocieze cu angajatorii un program adaptat nevoilor familiei. Părinții își vor putea stabili durata programului de muncă, timpul la care încep și termină ziua de muncă, numărul de ore lucrate, alternarea zilelor lucrătoare și nelucrătoare, dar și posibilitatea de a lucra de la distanță. 


Am schimbat legislația pentru a încuraja deschiderea de servicii alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Angajatorii vor putea oferi servicii de îngrijire a copilului pentru salariații care au copii mai mici de trei ani. 


Am reglementat prin lege activitatea calificată de îngrijitor/îngrijitoare de copii. Astfel, bonele vor putea lucra în baza patentei. 


Am reglementat în lege serviciile de îngrijire a copilului de tip familial, acordate la domiciliul îngrijitorului/îngrijitoarei calificat/ă de copii, care oferă servicii de îngrijire unui număr limitat de copii. 


Am ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cel mai complex document internațional care abordează problema violenței domestice.
Guvernul va aloca resurse pentru centrele de criză pentru victimele violenței, linii telefonice de urgenţă, disponibile 24/24 ore, adăposturi pentru victimele violenţei, servicii de consiliere psihologică şi juridică, dar și alte măsuri în acest sens.


Dublarea scutirii personale –  2.000 lei în plus vor ajunge în bugetul familiei și nu la stat.

  • A crescut cuantumul scutirii personale (+7,14%) de la 25.200 de lei la 27.000 de lei.
  • Cu 5% a fost majorată și scutirea personală majoră,  de la 30.000 de lei la 31.500 de lei.
  • A fost dublată scutirea pentru persoanele întreținute de la 4.500 de lei la 9.000 de lei.
  • Cuantumul scutirii majore pentru soț/soție a crescut cu +4,76%, de la 18.900 de lei la 19.800 de lei.

Majorări din sectorul public:

  • Salariul minim în sectorul real a fost majorat la 4.000 de lei, din 2023. Anterior, salariul minim a fost majorat cu 60% (3.500 de lei) începând cu 1 aprilie 2022.
  • A fost majorat salariul mediu pe economie la 11.700 de lei. Anterior, am crescut salariul mediu de la 8.716 de lei, la 9.900 de lei (+13.5%) în 2022.
  • Am majorat salariile bugetarilor cu 5.5%. Totodată, bugetarii cu un salariu brut sub 15.000 de lei, au primit un ajutor salarial unic de 3.000 de lei pentru perioada rece a anului 2022.
  • Începând cu 1 octombrie 2022, salariul angajaților din domeniul construcțiilor a fost majorat la aproape 11.000 lei. Anterior, salariul mediu era de 8.902 lei.
  • Salariile angajaților Căii Ferate din Moldova au fost majorate cu 89% (de la 4.050 de lei la 8.469 de lei).
  • Au fost majorate salariile personalului tehnic din sistemul medical cu 57%. Salariul muncitorilor necalificați s-a majorat de la 2.470 de lei la 3.840 de lei. Salariul muncitorilor calificați – de la 3.240 de lei la 5.040 de lei. Salariul inginerilor, economiștilor, laboranților – de la 5.850 de lei la 9.900 de lei.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate