Pentru agricultori

2023

Nou cadru normativ privind subvenționarea în agricultură și mediul rural:

 • subvenționare în avans, post-investiție, investiții pe etape, directe, complementare;
 • dezvoltarea afacerile fermierilor micro, mici și mijlocii;
 • modernizarea lanțului agroalimentar în scopul alinierii la cerințele UE.

Republica Moldova a obținut, în premieră, dreptul să exporte în Uniunea Europeană carne procesată de pasăre și ouă de consum. Decizia Comisiei Europene permite diversificarea piețelor de desfacere pentru producătorii avicoli din Republica Moldova. 


Termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) a fost micșorat, iar certificatul de înregistrare a acestora – exclus.

2022

S-a obținut dublarea cantităților de prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri moldovenești, care vor fi exportate fără taxe în Uniunea Europeană.


Compensații a accizei la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022:

 • Pentru producătorii micro, mici și mijlocii – compensații de până la 100% a accizei la motorina utilizată 
 • Pentru producătorii agricoli mari – compensați de 30%. 

Program de Rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, pentru aprilie 2022 – iunie 2023. 

Agricultorii pot utiliza TVA-ul acumulat în cont pentru acoperirea datoriilor la bugetul de stat pentru următoarele impozite:

-Achitarea impozitului pe venit al angajaților

-Achitarea contribuțiilor sociale de stat obligatorii

-Achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală

-Achitarea impozitului funciar pentru anul 2022

Costul total – circa 200 milioane de lei. Astfel, în anul 2022 sursele financiare alocate pentru susținerea sectorului agricol se ridică la circa 2 miliarde de lei.


Tractoarele și motocultoarele utilizate în domeniul agriculturii și silviculturii – scutite de accize, indiferent de vârsta lor.


A fost votată noua Lege a zootehniei, conformă cu standarde UE, care va spori calitatea și competitivitatea produselor de origine animală și promovarea acestora pe piața internă și externă.


Angajarea zilierilor, mai simplă. A fost extins de la 90 la 120 de zile termenul pentru care zilierii pot exercita activități pentru același beneficiar. Se exclude obligația zilierului de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și asistență socială. Cei care muncesc cu ziua nu își mai pierd statutul de șomer; munca zilierilor va fi luată în calcul la plata pensiei.


Digitalizarea apiculturii: a fost creată platforma BeeProtect prin care apicultorii sunt notificați despre lucrările de tratare a culturilor agricole din apropierea stupinelor.


Procedură mai simplă de eliberare a autorizației de mediu pentru irigare. Se reduce termenul de examinare a cererii și de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, de la 30 la 20 de zile.


Mai puține controale și birocrație pentru crescători casnici de animale:

 • crescătorii casnici își vor putea comercializa produsele în piețele agricole, târguri și iarmaroace în condiții mai flexibile;
 • nu va mai fi admisă dubla certificare de către inspectorii ANSA în cazul mărfurilor supuse supravegherii sanitare veterinare importate;
 • se simplifică modul de certificare sanitară veterinară a mărfurilor supuse supravegherii sanitare veterinare pentru plasarea pe piața internă a RM.

2021

Acces mai simplu pentru producătorii agricoli la sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural:

 • A fost introdusă noțiunea de microproducător (care deține până la 2 hectare de teren). Astfel, mii de întreprinzători mici din domeniul agricol vor putea fi eligibili pentru a accesa subvenții în avans.
 • Agricultorii vor putea beneficia atât de granturi, cât și de subvenții de la stat. Până acum, aceștia trebuiau să aleagă între grant sau subvenții.
 • Se va permite subvenționarea materialului săditor și semințelor de orice tip de copac performant.

A fost permisă construcția panourilor solare și centralelor electrice eoliene pe terenuri agricole (acolo unde sunt cele mai propice zone pentru generarea de energie eoliană și solară), fără a fi necesară schimbarea destinației acestora în terenuri pentru construcții. Pe lângă beneficiile de mediu, acest proiect va duce la crearea locurilor de muncă și majorarea veniturilor bugetelor locale.


Coridor verde prin posturile vamale interne pentru fermierii și agenții economici care au terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol. Agricultorii nu vor mai plăti taxa de 3000 de lei pentru certificatele eliberate de Camera de Comerț, care confirmă originea autohtonă a mărfii. 

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate