Pentru persoanele nevoiașe

2023

Mai mulți cetățeni vor putea primi ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA). A fost majorat multiplicatorul pentru venitul lunar minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la APRA. Circa 220 mii de oameni vor putea primi acest ajutor în anul 2023. 

2022

Burse majorate pentru formarea profesională a șomerilor. Cuantumul acestora crește de la 15% la 35% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent. Șomerii care inițiază o afacere vor primi o subvenție majorată – de la 50% la 80%, dar nu mai mult de 20 de salarii medii pentru anul precedent, din cheltuielile necesare pentru оnființarea afacerii.


Mai multe persoane vor beneficia de asistența juridică gratuită de stat. Se majorează venitul minim eligibil. Astfel, beneficiari vor fi cetățenii care au venituri mai mici decât salariul lunar în sectorul real (3 500 de lei). Până acum, beneficiari erau persoanelor cu venituri mai mici decât minimul de existență (2 183 de lei). 


Procedură mai simplă de primire a plăților sociale pentru persoanele vulnerabile. Procurile pentru reprezentarea persoanelor la stabilirea, reexaminarea sau recalcularea pensiei, precum și a alocațiilor și indemnizațiilor, stabilirea și plata compensațiilor persoanelor cu dizabilități vor putea fi autentificate de către secretarul consiliului local. 


Vouchere pentru formare profesională pentru șomeri. Beneficiarii vor putea singuri alege instituția de formare profesională din lista celor acreditate, locația acesteia și perioada de studiere. Voucherele vor fi acordate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) și vor fi utilizate pentru cursuri de calificare, recalificare sau formare continuă. 


Mai mult ajutor în facturi celor care au mare nevoie. 

A fost creat Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Astfel în funcție de datele colectate prin sistem, compensațiile la energie (gaz, energie termică, lumină, lemne) sunt oferite diferențiat în funcție de gradul de vulnerabilitate. 

Din fond și cu ajutorul datelor colectate, statul va putea vor putea oferi și alte programe de ajutor: înlocuirea corpurilor de iluminat și/sau modernizarea rețelelor electrice casnice; înlocuirea electrocasnicelor cu unele mai performante din punct de vedere energetic; schimbarea ferestrelor, modernizarea sistemelor individuale de încălzire, termoizolarea locuințelor.


Cadru legal mai bun pentru zilieri:

 • Persoana care muncește în calitate de zilier nu-și va pierde statutul de șomer;
 • Munca zilierilor va fi luată în considerare la plata pensiei;
 • Se majorează de la 90 la 120 de zile perioada în care un zilier poate lucra la același agent economic, o normă valabilă și în Uniunea Europeană;
 • Angajatorul va deveni cel responsabil să încadreze zilierul în sistemul public de asigurări sociale obligatorii și în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Anterior, aceasta era obligația zilierului, pe bază de contract individual. 

Reforma Programului de Ajutor Social:

 • Stimularea angajării beneficiarilor de ajutor social, capabili să muncească, prin reducerea graduală a cuantumului ajutorului social și limitarea duratei aflării acestora în program;
 • Dublarea numărului familiilor cu copii incluse în program, prin majorarea venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil și a plafonului de eligibilitate a veniturilor pentru salariații cu copii;
 • Includerea zilierilor în program și încurajarea acestora să activeze legal, prin oferirea dreptului de a beneficia de ajutor social lucrătorilor în agricultură. Veniturile din această activitate nu vor fi deduse din cuantumul ajutorului social.
 • Ajustarea parametrilor anchetei sociale la realitățile contemporane. 

Grad mai înalt de protecție a consumatorilor care iau credite de la organizații de microfinanțare. Mai multe reguli impuse creditorilor:

 • Dobânda la credit nu poate fi mai mare de 50%.
 • Toate celelalte cheltuieli (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), cu excepția dobânzii, pe o zi de credit, nu pot fi mai mari decât 0.04 % din suma totală a creditului.
 • Costul total al creditului (inclusiv dobânzi, comisioane, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), nu poate fi mai mare decât valoarea totală a acestuia.
 • Instituția care acordă credite va fi obligată să evalueze și veniturile beneficiarului, nu doar valoarea activelor pe care le deține, atunci când va lua decizia de acordare a împrumutului.

Beneficiari de pe urma măsurilor: 450 de mii de cetățeni 


A fost modificată legea astfel ca persoanele din categoriile social-vulnerabile să se poată angaja mai ușor. Vor fi oferite subvenții lunare în valoare de 80% din salariul angajatului pe o perioadă de 6 luni pentru agentul economic care angajează pe o perioadă de cel puțin 12 luni șomeri din următoarele categorii:

-tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani: din familii defavorizate, orfani, rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă; 

-persoanele cu dizabilități;

-persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste; precum și alte categorii supuse riscului de excluziune socială.

2021

A fost majorat venitul mediu lunar garantat, utilizat pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului (APRA):

Pragul de venit sub care persoana este eligibilă pentru APRA: 

-3100 lei (o persoană singură)

-5270 lei (0 familie din 2 adulți)

-7595 lei (o familie din 2 adulți și 1 copil) 

-9920 lei (o familie din 2 adulți și 2 copii) 


A fost instituit Inspectoratul Social de Stat (anterior Inspecția socială) – instituție care va face regulă în domeniul ajutoarelor și serviciilor sociale. Inspectoratul Social de Stat va avea noi împuterniciri: de a constata contravenții, de a întocmi procese-verbale și de a aplica sancțiuni contravenționale.


Publicitatea jocurilor de noroc – interzisă. A fost interzisă publicitatea tuturor categoriilor de jocuri de noroc, cum ar fi: loteriile, pariurile la competiții și evenimente sportive, şi alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online). 

Astfel, cetățenii vor fi protejați de publicitatea agresivă a agenților economici, care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc, și prin urmare nu vor fi tentați să cheltuie resursele financiare pentru aceste jocuri. 


Debitorii nu vor putea fi evacuați din casă, dacă aceasta este unica locuință, iar valoarea datoriei (titlului executoriu) nu depășește 12 salarii medii pe economie. La fel, va fi interzisă evacuarea pe timpul rece al anului (15 octombrie – 15 aprilie), dacă debitorul nu are o altă locuință în proprietate. 

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate