Pentru persoanele nevoiașe

Procedură mai simplă de primire a plăților sociale pentru persoanele vulnerabile. Procurile pentru reprezentarea persoanelor la stabilirea, reexaminarea sau recalcularea pensiei, precum și a alocațiilor și indemnizațiilor, stabilirea și plata compensațiilor persoanelor cu dizabilități vor putea fi autentificate de către secretarul consiliului local.


Mai multe persoane vor beneficia de asistența juridică gratuită de stat. Se majorează venitul minim eligibil. Astfel, beneficiari vor fi cetățenii cu venituri mai mici decât salariul lunar în sectorul real (3 500 de lei). Până acum, beneficiari erau persoanelor cu venituri mai mici decât minimul de existență (2 183 de lei).


Persoanele șomere vor beneficia de vouchere pentru formare profesională. Beneficiarii vor putea singuri alege instituția de formare profesională din lista celor acreditate, locația acesteia și perioada de studiere. Voucherele vor fi acordate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) și vor fi utilizate de persoanele șomere pentru a se înscrie la cursuri de calificare, recalificare sau formare continuă.


Burse majorate pentru formarea profesională a șomerilor. Cuantumul acestora crește de la 15% la 35% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent. Șomerii care inițiază o afacere vor primi o subvenție majorată – de la 50% la 80%, dar nu mai mult de 20 de salarii medii pentru anul precedent, din cheltuielile necesare pentru оnființarea afacerii.


Ajutor la plata pentru încălzire și în această iarnă! Am creat Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, prin care se vor oferi compensații cetățenilor pentru costul resurselor energetice, folosind platforma compensatii.gov.md!

Începând cu luna septembrie, cetățenii vor putea depune cererea pentru acordarea compensației. Compensația se va acorda în baza a 5 criterii și va fi oferită direct în factura pentru gazele naturale, energie termică și energie electrică. Criteriile sunt::

  • componența familiei
  • nivelul de venit al familiei
  • raportul dintre cheltuielile pentru resursele energetice și veniturile familiei – tipul sistemului de încălzire.

Cei care nu vor depune cerere vor fi evaluați în funcție de un profil similar.


Peste 650.000 de gospodării casnice din țară vor fi ajutate să cumpere lemn de foc, la un preț similar celui de anul trecut.
Pentru ca prețul lemnului să nu crească, Guvernul a subvenționat Agenția Moldsilva cu peste 64 de milioane de lei.
În acest an, prețul de vânzare a lemnului de specii tari va varia între 550 lei și 875 de lei per echivalentul unui metru ster. Pentru lemnul moale, prețurile vor fi între 350 și 475 de lei per metru ster. Întreprinderile silvice vor vinde lemn doar gospodăriilor casnice și instituțiilor publice, în special celor de învățământ.


Reforma Programului de Ajutor Social. Am dublat numărul de familii cu copii incluse în programul de ajutor social, astfel încât și mai multe familii cu venituri mici vor primi ajutor. Oamenii care lucrează cu ziua în agricultură vor primi și ajutor social, pe lângă venitul obținut din munca lor. Ajutăm în primul rând oamenii care nu pot lucra sau nu-și găsesc de lucru, iar cei care pot lucra vor fi încurajați să se angajeze.


Datornici nu vor putea fi evacuați din casă, dacă aceasta este unica locuință și nici nu vor putea fi dați afară în perioada rece a anului sau dacă au o datorie mică care nu depășește 12 salarii medii pe economie (118.800 lei).


A fost majorat de la 450 la 700 lei/lună ajutorul pentru perioada rece (APRA). De asemenea, au fost majorate pragurile de venit sub care persoana a devenit eligibilă pentru APRA, după cum urmează:

  • 3100 lei (o persoană singură);
  • 5270 lei (0 familie din 2 adulți);
  • 7595 lei (o familie din 2 adulți și 1 copil);
  • 9920 lei (o familie din 2 adulți și 2 copii).

Peste 200.000 de familii au beneficiat de acest ajutor în ultimul sezon rece.


Publicitatea jocurilor de noroc – interzisă! Legea interzice publicitatea tuturor categoriilor de jocuri de noroc, cum ar fi: loteria, pariurile la competiții și evenimente sportive. Oameni vor fi protejați și nu vor mai fi ademeniți să-și cheltuie ultimii bani la jocuri de noroc.


Persoanele din categoriile social-vulnerabile se vor putea angaja mai ușor. 
Se acordă subvenții lunare în valoare de 80% din salariul angajatului pe o perioadă de 6 luni pentru agentul economic care angajează pe o perioadă de cel puțin 12 luni șomeri din următoarele categorii:

  • tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani: din familii defavorizate, orfani, rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă; 
  • persoanele cu dizabilități;
  • persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste; precum și alte categorii supuse riscului de excluziune socială.

A fost instituit Inspectoratul Social de Stat (în prezent, Inspecția socială) – instituție care va face regulă în domeniul ajutoarelor și serviciilor sociale.
Foarte mulți bani destinați pentru ajutor social erau oferiți ilegal. Instituția va opri aceste furturi. Inspectoratul Social de Stat va avea noi împuterniciri: de a constata contravenții, de a întocmi procese-verbale și de a aplica sancțiuni contravenționale. În anul 2020, din totalul ajutoarelor investigate, valoarea plăților acordate ilegal beneficiarilor de Ajutor Social și Ajutor pentru perioada rece a anului a constituit 25%.


Banii confiscați de la Luca Filat au ajuns în țară. Acești bani – 458 068 lire sterline (aproximativ 11 milioane lei), au fost alocați pentru angajarea a 566 de asistenți personali.

Persoanele cu dizabilități locomotorii imobilizate la pat vor fi scutite de plățile pentru întreținerea ascensoarelor și energia electrică utilizată pentru funcționarea acestora.


Majorarea indemnizațiilor zilnice, de la 1 aprilie 2022
Au fost majorate cu 15% indemnizațiile zilnice acordate pentru copiii plasați în serviciile de asistență parentală profesionistă, casă de copii de tip familial, tutelă/curatelă, casă comunitară pentru copii în situație de risc și centrul de plasament pentru copii separați de părinți.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate