Pentru un mediu sănătos

2023

Echipamente și utilaje pentru managementul deșeurilor solide în raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni: Parlamentul a ratificat un Acord de grant cu BERD de 5,6 milioane de lei. Durata de implementare a proiectului este planificată pentru perioada anilor 2023-2027.

2022

Procedură mai simplă de curățare a arborilor sau intervenție în situații excepționale (reparații urgente la rețelele inginerești; căderea arborilor pe edificii, pe liniile electrice, căi ferate etc). Primarii sau gestionarii terenurilor acoperite cu vegetație forestieră vor putea trimite o notificare online sau fizic la Agenția de Mediu și vor putea interveni legal și prompt în situații de urgență. 


Mai multă transparență și control în utilizarea organismelor modificate genetic. Legislația în domeniul securității biologice și al controlului organismelor modificate genetic a fost armonizată cu legislația Uniunii Europene. Noua lege stabilește cadrul normativ privind obținerea, testarea, utilizarea, comercializarea, dar și operațiunile de import și export a organismelor modificate genetic. 


A fost creat Cadastrul de stat al apelor. Astfel, resursele de apă ale țării vor fi înregistrate și monitorizate informațional, conform standardelor europene. Acesta va conține informație despre rețeaua hidrografică, corpurile de apă, construcțiile hidrotehnice, zonele și fâșiile de protecție, zonele protejate. 


Permisele de pescuit pentru toți amatorii pescuitului pot fi obținute online, prin platforma e-Pescuit. Astfel, cetățenii pot economisi bani, timp și nu mai trec prin bariere birocratice. De asemenea, se reduce riscul corupției. Anterior, oamenii erau nevoiți să facă cozi la Agenția de Mediu și să achite la bancă. 


Moldova va participa la Programul pentru mediu și politici climatice „LIFE”, singurul program al UE dedicat exclusiv mediului. Țara noastră va putea beneficia de finanțarea în domenii ca biodiversitatea, economia circulară, tranziția către energia curată, precum și adaptarea la climă. Parlamentul a ratificat un acord cu UE în acest sens. 


Ordine în gestionarea lacurile și iazurilor din țară. Deținătorii de construcții hidrotehnice vor fi obligați să dețină autorizația de mediu pentru folosirea apelor și vor avea responsabilitatea de a întreține obiectivul acvatic.


A fost creat Parcul Național „Nistrul de Jos”, al doilea parc național din Republica Moldova. Acesta va proteja spațiul geografic terestru și acvatic din zonă, va contribui la dezvoltarea localităților și atragerea turiștilor. Potrivit specialiștilor, această zonă este unică din perspectiva diversității de plante și animale.   


Comisia de anchetă privind exploatarea substanțelor minerale, condusă de deputatele Ina Coșeru și Mariana Cușnir, a prezentat raportul final, în care se arată că mediul înconjurător a fost prejudiciat de peste 733 de milioane de lei de către agenți economici care exploatează cu grave încălcări substanțelor minerale.

2021

A fost permisă construcția panourilor solare și centralelor electrice eoliene pe terenuri agricole (acolo unde sunt cele mai propice zone pentru generarea de energie eoliană și solară), fără a fi necesară schimbarea destinației acestora în terenuri pentru construcții. Este un proiect important pentru tranziția la surse de energie electrică regenerabilă. 


Construcțiile capitale în spațiile verzi au fost interzise. Administrația Publică Locală va elibera autorizație de amplasare doar pentru obiectivele şi instalațiile pentru practicarea sportului, jocurilor şi odihnei, sau a obiectivelor cu caracter cultural-artistic și, exclusiv, a unităților comerciale mobile, fără edificarea unor construcții. De asemenea, se interzice schimbarea destinației obiectivelor și a construcțiilor date în exploatare, aflate pe teritoriul spațiilor verzi.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate