Pentru un mediu sănătos

Administratorii de insolvență ar putea să-și piardă licența în cazul încălcărilor grave – măsură pentru diminuarea prejudicierii statului prin explorarea defectuoasă a resurselor minerale.
Această măsură va reduce riscul cauzat de agenții economici care au intrat în procedura de insolvabilitate, dar continuă să exploateze resursele minerale utile ale statului, care comit un șir de încălcări serioase și afectează atât viața locuitorilor din regiune, cât și mediul. 


Ordine în gestionarea lacurile și iazurilor din țară. Deținătorii de construcții hidrotehnice vor fi obligați să dețină autorizația de mediu pentru folosirea apelor și vor avea responsabilitatea de a întreține obiectivul acvatic.


Moldova va participa la Programul pentru mediu și politici climatice „LIFE”, singurul program al UE dedicat exclusiv mediului. Țara noastră va putea beneficia de finanțarea în domenii ca biodiversitatea, economia circulară, tranziția către energia curată, precum și adaptarea la climă.


Procedură mai simplă de curățare a arborilor sau intervenție în situații excepționale (reparații urgente la rețelele inginerești; căderea arborilor pe edificii, pe liniile electrice, căi ferate etc).
Primarii sau gestionarii terenurilor acoperite cu vegetație forestieră vor putea trimite o notificare online sau fizic la Agenția de Mediu și vor putea interveni legal și prompt în situații de urgență. Notificarea va conține informația privind beneficiarul, necesitatea intervenției, locația, modul de intervenție.


Reducem povara administrativă pentru agenții economici, prin diminuarea termenului procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la 30 de zile lucrătoare.


În Republica Moldova urmează să fie creată rețeaua Emerald – un instrument pentru conservarea ariilor de mare valoare ecologică.
Va fi pusă baza de cooperare în cadrul unei rețele omogene care acoperă toată Europa și va fi creat un registru național al rețelei Emerald, va fi stabilit sistemul de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor incluse în rețea, procesul de raportare, precum și elaborarea planurilor de management al rețelei. Aceste acțiuni vor contribui la conservarea și monitorizarea fiecărei specii de floră, faună și habitate naturale.


A fost fondat Parcul Național „Nistrul de Jos”, al doilea parc național din Republica Moldova.
Acesta va proteja spațiul geografic terestru și acvatic din zonă, va contribui la dezvoltarea localităților și atragerea turiștilor. Potrivit specialiștilor, această zonă este unică din perspectiva diversității de plante și animale.


Construcțiile capitale în spațiile verzi – interzise!
Administrația Publică Locală va elibera autorizație de amplasare doar pentru obiectivele şi instalațiile pentru practicarea sportului, jocurilor şi odihnei sau a obiectivelor cu caracter cultural-artistic și a unităților comerciale mobile, fără dreptul de a ridica construcții.
De asemenea, se interzice schimbarea destinației obiectivelor și a construcțiilor date în exploatare, aflate pe teritoriul spațiilor verzi. Astfel, nu va mai fi posibilă apariția în parcuri a blocurilor și altor clădiri.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate