Pentru educație

2023

Modificări la Codul educației. Cele mai importante prevederi: 

  • Indemnizații mai mari pentru tinerii specialiști din domeniul educației. Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior se majorează indemnizațiile de la 120 la 200 de mii de lei. Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar – de la 96 la 160 de mii de lei. 
  • Se extinde de la 3 la 5 ani perioada de acordare a indemnizației anuale pentru tineri specialiști din domeniul educației 
  • Vor fi compensate cheltuielile pentru chirie, energie termică și electrică, pe o perioadă de 5 ani, pentru pedagogii din mediul rural şi din centrele raionale, inclusiv în UTA Găgăuzia. 
  • Se introduce noțiunea de Educație multilingvă. Ministerul va elabora noi modele de plan de studii în instituții de învățământ general, asfel ca și alte discipline să poată fi studiate în limba română sau cea maternă. 
  • În premieră, se introduce învățământul dual în instituțiile de învățământ superior. 
  • În universități vor fi atrași profesioniști din  domeniile militar, al artei, sportului și al tehnologiilor informaționale. 

2022

Reforma Universitară – modernizarea învățământului superior, majorarea salariilor profesorilor și a fondurilor pentru cercetare. 

O primă tranșă 300 de milioane de lei a fost investită în 13 instituții educaționale – este cea mai mare investiție făcută vreodată în universitățile din Moldova. Urmează să fie dotate 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 de săli de curs, săli polifuncționale și alte spații de instruire, 18 centre didactice și de consiliere. Peste 20 000 de studenți și circa 1500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții.


Au fost dotate laboratoare de chimie, fizică și biologie în 160 de școli, în bază de concurs, de către Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova”. Au fost procurate mobilier și alt echipament necesar, 10 000 de laptopuri pentru elevi și profesori pentru studiu de la distanță. 


Au fost semnate și se implementează 13 tratate de cooperare în vederea modernizării sistemul educației cu următoarele state și organizații internaționale: România, Elveția, Italia, Polonia, Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, Corpul Păcii, Agenția Austriacă de Dezvoltare.


Actele de studii, certificatele și titlurile științifice obținute în Republica Moldova sunt recunoscute deja în România și Italia. 


Am dublat compensația unică pentru peste 43.000 de profesori, de la 2.000 de lei la 4.000 de lei. 


A fost inițiat procesul de dotare a 15 cabinete de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale cu echipament tehnic și a  200 de cabinete pentru dotarea cu materiale didactice.


Am introdus patru obiecte actuale de studiu în universități: Producție multimedia, Designul jocurilor, Animație. Astfel, tinerii se vor putea angaja mai ușor, la cerințele actuale de muncă.


Fenomenul de „bullying” a fost introdus pentru prima dată în legislația națională. Autoritățile vor implementa practici de prevenire și combatere a fenomenului de bullying-ului. 


Programul „Voucher Cultural” este deja activ: La împlinirea vârstei de 18 ani, fiecare tânăr primește suma de 1000 de lei în contul său guvernamental, pentru a merge la concerte, teatre, muzee și pentru a cumpăra cărți.


Cărțile audio și electronice – scutite de TVA. Modificările operate nu se referă și la dispozitive (telefoane, tablete, etc.), ci anume la producția de carte electronică sau audio.


Învățământul dual –  reglementat ca formă de organizare a învățământului profesional tehnic:

  • Învățământul profesional tehnic va deveni mai atractiv: Elevii vor beneficia de bursă lunară, de cazare, asigurare medicală și asigurare socială. 
  • În timpul studiilor, elevii din învățământul profesional tehnic vor putea fi instruiți în întreprinderi și vor primi indemnizații, care nu vor fi mai mici decât salariul minim din sectorul real (3500 lei).
  • Se acordă facilități întreprinderilor care instruiesc elevi. Se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea și realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate