Pentru diasporăMoldovenii care revin cu traiul în țară își vor putea repatria averea, inclusiv mașina și bunurile personale, fără plata unor impozite adiționale.

Legea repatrierii, un proiect la inițiativa Președintei Maia Sandu, permite cetățenilor Republicii Moldova, la reîntoarcerea permanentă cu traiul în Republica Moldova, importul unui mijloc de transport, cu scutire de plata drepturilor de import, la prezentarea documentelor confirmative și cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

  • termenul de exploatare a mijlocului de transport nu este mai mare de 9 ani, din momentul fabricării;
  • valoarea în vamă a mijlocului de transport nu depășește 400 000 lei;
  • mijlocul de transport nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile generate de accidente în traficul rutier sau de forță majoră; 
  • mijlocul de transport nu este destinat activității comerciale sau de producție.                    

Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale și vamale, cetățenii din diasporă trebuie să depună o cerere prealabilă la Serviciului Vamal, începând cu 1 octombrie 2022.

Documentele solicitate de la instituțiile publice pot ajunge prin poștă la ușa cetățeanului, prin noul sistem informațional MDelivery (mdelivery.gov.md).

Documentele solicitate de la instituțiile publice ajung direct la ușa beneficiarului, prin curier, inclusiv peste hotarele țării. Soluția digitală conectează prestatorul de servicii publice, furnizorul de servicii poștale și beneficiarul și vine să reducă vizitele la ghișeu, timpul de așteptare și aglomerația pentru ridicarea actelor.

Prezintă un avantaj și pentru cetățenii stabiliți peste hotare, care vor putea obține actele necesare, fără a se deplasa la distanțe mari pentru a se prezenta la ambasadă.

Cetățenii din diasporă vor beneficia de servicii mai ieftine pentru perfectarea actelor de identitate. Costurile vor fi reduse cu 60% – pentru perfectarea pașaportului de la 92 de euro la 61 de euro, iar pentru minori – la 41 de euro; a buletinului de identitate de la 45 de euro la 21 de euro, iar a titlului de călătorie de la 21 de euro la 10 euro.

Cetățenii Republicii Moldova își vor putea preschimba permisele de conducere în Bulgaria fără susținerea unui examen suplimentar. Acest lucru este posibil grație faptului că ambele state sunt părţi la Convenția privind circulația rutieră.

A fost relocat sediul Consulatului General al Republicii Moldova la Milano pentru organizarea serviciilor consulare mai eficiente, procese de deservire a cetățenilor îmbunătățite, număr de ghișee majorat, capacitate mai mare de procesare a cererilor de servicii consulare.

Recunoașterea permiselor de conducere

Am obținut recunoașterea permiselor de conducere moldovenești în Lituania și am simplificat procedura de obținere a permisului în Germania (permisul poate fi obținut după susținerea practică a examenului auto).

Actele de studii obținute în Republica Moldova sunt recunoscute deja în România și Italia. Tinerii se vor putea angaja în ambele țări și cu actele noastre de studii.

Acord pentru dreptul la pensie, atât în Republica Moldova, cât și în diasporă, semnat cu Grecia și Regatul Spaniei.

Astfel, odată cu vârsta de pensionare, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de pensii din ambele state, iar pensiile vor fi calculate proporțional cu stagiile de cotizare în fiecare țară, conform legislației Moldovei și a celuilalt stat.

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Franței au semnat Acordul pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate