Pentru justiție independentă

2023

Au fost îmbunătățite mecanismele de selecție și evaluare a judecătorilor și procurorilor. Acestea sunt mecanisme deja existente, dar care au avut nevoie de eficientizare, astfel încât și după evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, sistemul să se poată curăța singur, indiferent de cine va fi la guvernare. 


Măsuri mai dure pentru combaterea spălării banilor. Se limitează la 10.000 lei tranzacțiile la schimbul valutar fără buletin. De asemenea, vor fi reglementate monedele virtuale. 


Consiliul Superior al Magistraturii a fost reformat și este pe deplin funcțional. Acesta este format din judecători și non-judecători care au trecut de evaluarea externă. 


Evaluarea externă a judecătorilor CSJ. Din luna mai, judecătorii CSJ și candidații la această funcție vor fi evaluați din punct de vedere al integrității etice și financiare. 

Judecătorii care nu vor promova evaluarea vor fi eliberați din funcție, nu vor mai putea ocupa funcția de judecător și alte funcții de demnitate publică timp de 7 ani, 

nu vor beneficia de indemnizația unică de concediere și vor fi privați de dreptul de a încasa pensia specială. 


Reforma Curții Supreme de Justiție. CSJ va examina doar cazurile de importanță socială și juridică. Se reduce numărul de judecători la 20, iar funcția de judecător va putea fi ocupată și de reprezentanții altor profesii juridice. 


Au fost întoarse în gestiunea statului Aeroportul Chișinău (2023) și Gările-Stațiile Auto (2022).


Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, în dosarul furtului miliardului. Astfel, averea acestuia va fi confiscată, iar în bugetul statului vor fi întoarse peste 5 miliarde de lei!


Cu ajutorul partenerilor externi, am obținut aplicarea de sancțiuni internaționale împotriva fugarilor Șor și Plahotniuc. Astfel, aceștia nu mai pot să folosească sistemul internațional de plăți și le va fi mult mai greu să-și finanțeze activitățile.

2022

Am demarat procedura de pre-vetting – evaluarea extraordinară a candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor.


Am ajustat legile procuraturii astfel încât avem astăzi un șef integru la Procuratura Anticorupție. 


Am făcut posibilă confiscarea extinsă. Vor putea fi confiscate bunurile care au fost transferate de condamnat către terți pentru a evita confiscarea. Persoanele suspectate de comiterea infracțiunilor să poată fi deferite justiției, chiar dacă au fugit din țară și se eschivează de la urmărirea penală. 


Judecarea în absență a persoanei și confiscare averilor acesteia, dacă persoana se eschivează de la procesul de judecată sau de la urmărirea penală. 

Este prevăzut șir de garanții procesuale, cum ar fi dreptul persoanei condamnate în lipsă de a solicita reluarea cauzei penale, dacă va depune personal sau prin intermediul unui apărător o cerere în acest sens către organele competente. Astfel, se garantează dreptul persoanei la un proces echitabil și dreptul de a se apăra.


Sancțiuni mai dure pentru corupție electorală. Finanțarea ilegală a partidelor va fi pedepsită cu amendă de până la 650.000 lei, transportarea organizată a alegătorilor – cu până la 15.000 lei, agitația electorală în ziua alegerilor – cu până la 20.000 lei.


Sancțiuni mai dure pentru ilegalități în construcții. Amenzile se măresc de 8 ori și vor ajunge până la 75 de mii de lei. De asemenea, se introduce o nouă sancțiune – interdicția de a ocupa o anumită funcție sau a desfășura o anumită activitate. 


Modificări în legea privind sistemul judecătoresc:

 • se va face diferența dintre demisia onorabilă și demisia obișnuită a judecătorilor. Astfel, la plecarea din funcție, judecătorii compromiși nu vor mai putea primi indemnizația unică de concediere, care pe alocuri se ridica la sute de mii de lei;
 • În cazul în care, după demisie, judecătorul este condamnat pentru o infracțiune legată de exercitarea atribuțiilor de serviciu sau care prejudiciază imaginea justiției, acesta va pierde dreptul de a primi în continuare pensia specială;
 • Judecătorii vor avea doar imunitate funcțională și nu generală, ceea ce înseamnă că nu va fi nevoie de acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a trage la răspundere judecătorii care au comis fărădelegi în afara exercitării funcției;
 • Judecătorii nu vor avea imunitate în cazul infracțiunilor de corupere pasivă, trafic de influență, luare de mită sau alte infracțiuni similare;
 • Judecătorii instanțelor judecătorești sunt numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă;
 • Mandatul de membru al CSM a fost extins de la 4 la 6 ani, fără posibilitatea de a deține 2 mandate.

Noul Cod Electoral, revizuit pentru prima dată din 1998. Cele mai importante prevederi:

 • În unele secții de vot (ex: în diasporă), în funcție de necesitate, va fi posibilă votarea timp de 2 zile.
 • Cetățenii vor putea vota atât în baza buletinului sau buletinului provizoriu de identitate, cât și a pașaportului. 
 • Sistemul electoral și modalitatea de constituire a circumscripțiilor vor putea fi modificate doar cu cel puțin 1 an înainte de scrutinul național;
 • Va fi simplificată procedura de deschidere gratuită a conturilor cu mențiunea Fond Electoral; concurenții electorali vor raporta săptămânal, în format electronic, toate tranzacțiile efectuate. 
 • Se introduc competențe clare pentru monitorizarea finanțării partidelor politice și campaniilor electorale. Tododată, jurnaliștii vor avea acces mai mare la date, pentru investiga finanțarea partidelor sau concurenților electorali. 
 • n premieră, Consiliul Electoral Central din UTA Găgăuzia este inclus în calitate de organ electoral în sistemul organelor electorale din Republica Moldova. 
 • Alegeri locale: cetățenii vor putea candida la funcția de primar de la 23 de ani (până acum era 25 de ani); mandatele aleșilor locali vor fi validate de consiliile electorale de circumscripție și nu de către instanțele judecătorești; numărul mandatelor de consilieri se va stabili în baza Registrului de stat al populației și nu în baza datelor statistice. 
 • Se reduce (de la 200 de mii la 100 de mii) numărul de cetățeni pentru inițierea referendumurilor republicane legislative sau consultative. 
 • Se modifică modul de numire a membrilor CEC: președintele numește un membru, Guvernul un membru, CSM un membru, Parlamentul – 4 membri (majoritate – 2, opoziție – 1, societatea civilă – 1).

2021

Reforma ANI:

 • Conducerea ANI poate fi demisă mai ușor (au fost adăugate două temeiuri în plus pentru revocarea din funcție). 
 • Verificarea averilor de către inspectorii instituției se va extinde și asupra soților, copiilor, donatorilor. 
 • Obligația de a declara bunurile la valoarea de piață. 
 • Vor fi verificate nu doar veniturile dobândite pe parcursul exercitării mandatului, dar să fie examinate și luate în considerare și cheltuielile realizate (are drept scop constatarea „stilului de viață” a subiecților declarării).

Evaluarea performanțelor Procurorului General. Acesta va putea fi evaluat de o comisie specială, iar dacă se constată calificativul „nesatisfăcător”, acesta va putea fi demis.


Companiile private de pază nu mai pot presta servicii de pază la obiectivele de importanță strategică ale statului. 


Secretul offshore – anulat. Va fi publicată lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții care nu asigură transparența. Accesul cetățenilor la informația din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi va fi asigurată de Agenția Servicii Publice (ASP). 


Persoanele cu venituri din surse dubioase nu vor putea investi în sectoarele de importanță pentru securitatea statului (furnizarea de servicii de comunicații, administrarea registrelor publice ale statului, gestionarea deșeurilor radioactive, activități de asigurare a securității aviatice, mass-media și serviciile audiovizuale, efectuarea lucrărilor cu impact asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice și geofizice, etc.). Acesta este unul din cele 10 angajamente PAS asumate pentru primele 3 luni de guvernare. 

Nu vor putea realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului:

-persoanele fizice și juridice, inclusiv cele străine, care sunt controlate direct sau indirect de guvernul unui alt stat

-persoanele care au fost implicate în activități de spălare a banilor sau finanțare a terorismului

-persoane asupra cărora există un risc justificat că ar putea desfășura activități ilegale

-persoane care au fost condamnate pentru acte de corupție sau sunt sub urmărire penală, etc.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate