Pentru dezvoltare locală

2023

Echipamente și utilaje pentru managementul deșeurilor solide în raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni: Parlamentul a ratificat un Acord de grant cu BERD de 5,6 milioane de lei. Durata de implementare a proiectului este planificată pentru perioada anilor 2023-2027


A fost lansat programul „Satul European Expres”, prin care vor fi finanțate proiecte rapide, cu termen de finalizare de maximum 6 luni. 


Au fost finalizate primele 100 de proiecte prin programul „Satul European”. 


Din 2023, primăriile performante pot achita angajaților o indemnizație lunară neimpozabilă de 40% din salariul brut. 

2022

A fost lansat programul național „Satul European”, prin care sunt finanțate 492 de proiecte de dezvoltare locală prin Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.


A fost creat Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, care va putea fi accesat de primării și autorități locale din toată țara, în baza unor criterii clare. Din Fond vor fi finanțate proiecte de susținere a afacerilor, infrastructură, apă și canalizare. Fondul comasează toate programele de suport create în trecut și va ușura procedura de obținere a banilor.


A fost deschisă o nouă Unitate de Salvatori și Pompieri la Ștefan Vodă. Unitatea cuprinde birouri administrative, 3 boxe spațioase pentru amplasarea tehnicii de intervenție, un teren de mini-fotbal și o pistă pentru aterizarea elicopterelor SMURD. Unitatea deservește 65 de mii de locuitori din 26 de localități ale raionului Ștefan Vodă.


Procedură mai simplă de creare a asociației utilizatorilor de apă pentru irigații – nu va mai fi nevoie ca statutul acesteia să fie aprobat de cel puțin 50% plus unu din membri. Infrastructura de irigații, aflată în proprietate privată și publică, va putea fi transmisă în folosință asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, în baza contractelor de comodat.


Apă potabilă pentru 13 localități din Ungheni, Nisporeni, Glodeni și Fălești. A fost ratificat Acordul dintre România și Republica Moldova, care prevede construcția unui apeduct de 54 de km. 


34 km de apeduct a fost reabilitat și extins la Edineț. Construcția apeductului a durat aproape un an și a costat circa 61 milioane de lei, dintre care peste 52 milioane sunt fonduri europene, iar 8 milioane lei – contribuția primăriei municipiului Edineț. 


Ordine în gestionarea lacurile și iazurilor din țară. Deținătorii de construcții hidrotehnice vor fi obligați să dețină autorizația de mediu pentru folosirea apelor și vor avea responsabilitatea de a întreține obiectivul acvatic.


Apă potabilă pentru Strășeni și Călărași. Lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași au fost declarate utilitate publică de interes național. Proiectul a fost deblocat, după 4 ani de tergiversări. Lucrările vor fi realizate printr-un grant de 25 de milioane de euro din partea Guvernului Federal German, și alte 3 milioane de euro investiție a Guvernului R.M.


Bunurile imobile transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole vor trece la balanța autorităților locale. În prezent, patrimoniul fostelor gospodării agricole, repartizate pe cote-părți valorice după reforma funciară, în majoritatea cazurilor, nu se află la evidența nici a proprietarilor cotelor-părți valorice și nici a autorităților publice locale. Acestea vor fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile, iar dacă după 1 an de zile nu sunt depistați proprietarii, bunurile respective vor trece la balanța autorităților locale.


Companiile și investitorii din ZEL-uri, deținători ai dreptului de superficie (drept de construcție pe un teren), vor putea solicita acte permisive și/sau certificate de urbanism pentru a construi instalații industriale etc. Astfel, vor fi deblocate mai multe investiții importante.


Acces la apă și sanitație în mai multe localități din țară. 

Cahul și Vulcănești vor beneficia de servicii mai bune de apă, iar în municipiile Soroca și Comrat vor fi extinse și îmbunătățite infrastructurile de ape uzate. Moldova a ratificat un Acord de finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare. R.M. va primi un grant în valoare de 1,55 milioane de euro și va contracta un credit de stat extern în valoare de 44,1 milioane de euro.


Gospodăriile țărănești inactive vor fi radiate din registrele autorităților publice locale. Astfel, cetățenii care dețin gospodării țărănești inactive vor fi scutiți de declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Vor fi considerate inactive gospodăriile țărănești care nu au înregistrat nicio activitate economică în perioada 1 ianuarie 2019 – 1 ianuarie 2022. Сirca 75% dintre gospodăriile țărănești sunt considerate inactive. 


46 proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile țării în următorii 3 ani. În acest sens, Guvernul a aprobat Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024. Buget – peste 1,5 miliarde de lei. 

Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 programe de finanțare:

  • Programul 1 „Competitivitate” – include 14 proiecte orientate spre valorificarea infrastructurii de afaceri, dezvoltarea start-up-urilor, conectarea la utilități publice a zonelor economice libere și a parcurilor industriale, crearea locurilor de muncă.  
  • Programul 2 „Dezvoltare Urbană” – include 6 proiecte de revitalizare urbană. Prin acest program va fi modernizată infrastructura spațiilor publice.
  • Programul 3 „Infrastructură Regională” – include 26 de proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare cu un cost ce depășește 1,3 mild. lei, care ulterior va fi completat și cu alte surse financiare externe.

Începând cu anul 2022, 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor putea fi alocate către bugetele locale. Anterior, localitățile primeau 50% din încasări. Singurele condiții impuse administrațiilor locale sunt să folosească acești bani exclusiv pentru drumuri și să-i cheltuiască în anul în curs. 


Construcții și Urbanism

2022

Procedură mai simplă de autorizare a lucrărilor de construcție a rețelelor de comunicații electronice și a rețelelor inginerești. Lucrările respective vor putea fi realizate fără certificat de urbanism și autorizație de construire, cu condiția că acestea nu reprezintă lucrări capitale sau lucrări care să intervină în structura de rezistență a imobilelor. 


A fost votată o nouă Lege a condominiului: relațiile dintre proprietarii de apartamente – reglementate mai clar. Locatarii vor fi protejați de plăți nejustificate și vor putea crea mai ușor asociații de proprietari din condominiu. Datorită noii legi, blocurile de locuit vor putea accesa fonduri europene în valoare de 1.5 miliarde de lei pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor.


Controlul de stat în construcții a fost îmbunătățit. Inspectorii Agenției Supraveghere Tehnică (AST) vor avea temei legal de a verifica construcția la fiecare dintre fazele principale edificării unei construcții, nu doar la final.


Demolarea construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor – reglementate unitar la nivel național. Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor. Documentul, elaborat de Ministerul Justiției, stabilește competențele și condițiile de executare a lucrărilor de demolare și de defrișare, modalitatea de evaluare a cheltuielilor necesare pentru executarea acestor lucrări, dar și criteriile de recuperare a cheltuielilor din contul contravenienților/proprietarilor bunurilor respective.


Sancțiuni mai dure pentru ilegalități în construcții. Amenzile au fost mărite de 8 ori, până la 75 de mii de lei. De asemenea, se introduce o nouă sancțiune pentru ilegalități în construcție – interdicția de a ocupa o anumită funcție sau a desfășura o anumită activitate. 

2021

Am redus riscul de prejudiciere a bugetului statului în ceea ce privește utilizarea terenurilor și spațiilor. 

  • Pentru prima dată în ultimii 10 ani, a fost actualizat prețul inițial de vânzare a terenurilor care aparțin statului: a fost majorat de la 19 mii la 34 mii lei per hectar.  
  • Va fi obligatorie vânzarea imobilului cu tot cu teren (în cazul imobilelor deținute de stat sau APL).
  • Va fi obligatoriu ca toate spațiile care aparțin statului să fie oferite în chirie prin licitație, iar prețul să nu fie la discreția unor funcționari sau consilieri locali.
  • Se interzic construcțiile pe terenurile închiriate care aparțin statului sau administrației publice locale. Astfel se pune capăt unei mari scheme prin care erau acaparate terenuri ale statului la prețuri de nimic. 

Construcțiile capitale în spațiile verzi au fost interzise. Administrația Publică Locală va elibera autorizație de amplasare doar pentru obiectivele şi instalațiile pentru practicarea sportului, jocurilor şi odihnei, sau a obiectivelor cu caracter cultural-artistic și, exclusiv, a unităților comerciale mobile, fără edificarea unor construcții. De asemenea, se interzice schimbarea destinației obiectivelor și a construcțiilor date în exploatare, aflate pe teritoriul spațiilor verzi.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate