Pentru dezvoltare locală

Am lansat Programul național de Dezvoltare Locală „Satul European”, prin care vor fi sprijinite proiectele de infrastructură pentru localitățile din țară.
Au fost selectate 487 proiecte în valoare de 2.009.153.813 de lei, depuse de primării pentru infrastructură socială (școli, grădinițe, case de cultură, terenuri sportive etc), măsuri de eficiență energetică, construcția și renovarea apeductelor, susținerea afacerilor și crearea locurilor de muncă. Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), creat de Guvern, este principala sursă de finanțare. Toate primăriile din țară au avut posibilitatea să ceară finanțare pentru proiecte mari în localitățile lor. Au fost foarte multe dosare, ceea ce arată că există o dorință mare din partea tuturor să dezvoltăm satele noastre. Toate proiectele depuse au fost analizate atent, iar banii au fost oferiți pentru a îndeplini nevoile locuitorilor și a îmbunătăți viața de zi cu zi a moldovenilor.


Prin Programul Național „Satul European” vor fi modernizate aproape 500 de localități.
Primăriile acestora vor primi în total 2 miliarde lei pentru a implementa în următoarele 12-18 luni proiecte locale, care vor crea locuri de muncă și vor duce la dezvoltarea localității. Astfel, din 492 de proiecte selectate:

 • 152 sunt destinate construcției/extinderii/reabilitării/modernizării sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare;
 • 43 proiecte vizează instalarea iluminatului public;  
 • 35 proiecte – elaborarea planurilor urbanistice generale; 
 • 120 proiecte – construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice; 
 • 8 proiecte – instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile; 
 • 71 proiecte – construcția, reconstrucția edificiilor sportive, centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu nevoi speciale; 
 • 52 proiecte – restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor istorice; 
 • 11 proiecte – cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă.

Am majorat cu 50% alocațiile pentru infrastructura drumurilor comunale și străzilor din cadrul APL-urilor de nivelul I.


Primăriile performante vor putea achita angajaților o indemnizație lunară neimpozabilă de 40% din salariul brut.


Bunurile fostelor gospodăriile sovietice, rămase fără proprietar, vor trece la balanța primăriilor. 
Acestea vor fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile, iar dacă după 1 an de zile nu sunt depistați proprietarii, bunurile respective vor trece la balanța autorităților locale, pentru a fi valorificate.


Poate fi eligibilă subvenționării taxa pe valoarea adăugată (TVA), serviciile de instalare, montaj, lucrările de mecanizare, serviciile de transport suportate de acestea în procesul de realizare a investiției, în scopul îmbunătățirii condițiilor de subvenționare a Grupurilor de Acțiune Locală.


Am lansat e-APL: platforma digitală destinată autorităților publice locale, pentru sporirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor.
Vor fi integrate servicii guvernamentale existente, cum ar fi semnătura electronică și plățile electronice, facilitând prestarea de către APL a serviciilor publice online și interacțiunea digitală cu cetățenii și mediul de afaceri. Beneficiile acestui proiect:

 • reducerea costurilor de accesare și procesare a datelor;
 • creșterea transparenței activității autorităților publice locale; 
 • eficientizarea procesului de prestare a serviciilor publice la nivel local.

Am trecut la televiziune digitală, oferind cetățenilor azi 10 canale TV gratuite!
Republica Moldova a trecut definitiv la televiziunea digitală terestră, transmisia analogică fiind sistată complet. Până la final de an, vor fi incluse alte 8 canale gratuite. Familiile defavorizate vor primi gratuit convertoare pentru conectare.


Se reduce substanțial riscul de prejudiciere a bugetului statului în ceea ce privește utilizarea terenurilor și spațiilor.

 • Pentru prima dată în ultimii 10 ani, se actualizează prețul inițial de vânzare a terenurilor care aparțin statului: acesta se majorează de la 19 mii la 34 mii lei per hectar.
 • Va fi obligatorie vânzarea imobilului cu tot cu teren (în cazul imobilelor deținute de stat sau APL).
 • Va fi obligatoriu ca toate spațiile care aparțin statului să fie oferite în chirie prin licitație, iar prețul să nu fie la discreția unor funcționari sau consilieri locali.
 • Se interzic construcțiile pe terenurile închiriate care aparțin statului sau administrației publice locale. Astfel se pune capăt unei mari scheme prin care se acaparau terenuri ale statului la prețuri de nimic și se construia ilegal.

Vom primi un grant de 15 milioane de euro din partea Japoniei pentru susținerea pompierilor locali, din care vor fi cumpărate echipamente necesare pentru stingerea incendiilor și vor fi instruiți pompierii și salvatorii moldoveni.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate