Pentru cultură și mass-media

2023

„Limba română” – în toate legile Republicii Moldova „Limba moldovenească/de stat/oficială/maternă” a fost înlocuită cu „limba română”, în legile Republicii Moldova. 

În Codul muncii și în Hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă, textul „Limba noastră” urmează a fi substituit cu textul „Limba română”.


Producătorii de film din țara noastră vor putea atrage mai ușor investiții străine. Parlamentul a ratificat Convenția Consiliului Europei privind coproducția cinematografică. Astfel, producătorii autohtoni vor avea posibilitatea să inițieze coproducții pentru a suplini bugetul proiectului, astfel având oportunitatea să creeze produse competitive atât pentru piața națională, cât și pentru cea internațională.


Mai multă independență pentru Casele de cultură: își vor stabili de sine stătător statutul juridic, vor putea stabili relații de parteneriat, inclusiv economice. A fost adoptat noul Regulament de funcționare a caselor de cultură. Directorul Casei de cultură va fi selectat prin concurs, pe un mandat de patru ani. El va fi responsabil de activitatea instituției, registrul de evidență, programul, raportul anual de activitate ș.a. 

2022

Bunurile culturale mobile au primit statut special. A fost instituit Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile. Acesta se va ocupa de expertizarea, clasarea, digitizarea, arhivarea dosarelor, completarea și gestionarea Registrului național al patrimoniului cultural național mobil. 


Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” a devenit prima instituție culturală publică care va utiliza energie regenerabilă. Pe acoperișul instituției au fost instalate 220 de panouri fotovoltaice, capabile să genereze 120 MWh de energie electrică ecologică pe an. Astfel, cheltuielile instituției vor fi reduse, iar economiile vor putea fi investite în dezvoltarea creativă. 


Televiziunile și radiourile vor fi obligate să transmită programe locale în limba română în proporție de cel puțin 80% din totalul programelor realizate. Excepție vor face doar furnizorii media cu programe destinate minorităților etnice din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară. 


Mai mult produs media local. Furnizorii de servicii media vor fi obligați să transmită programe audiovizuale locale în limba română în proporție de cel puțin 80% din totalul programelor realizate. În acest sens, au fost votate modificări la Codul serviciilor media audiovizuale. 


Vouchere culturale pentru tineri. La împlinirea vârstei de 18 ani, fiecare tânăr va primi suma de 1000 de lei în contul său guvernamental, care vor putea fi folosiți pentru activități culturale. Voucherul poate fi obținut prin aplicația MPay. 


Patru edificii cultural-istorice au fost declarate monumente de categorie națională: Circul din Chișinău, sediul Procuraturii Generale, clădirea cu parc a Maternității nr. 2, schitul rupestru „Peștera lui Bechir” din mun. Soroca. 

2021

Atribuțiile de atragere a investițiilor străine în domeniul producției cinematografice vor trece de la Agenția de Investiții la Centrul Național al Cinematografiei. CNC-ul este instituția direct interesată pentru dezvoltarea pieței interne și are personal calificat care poate prelucra dosarele rapid, calitativ. CNC participă la toate festivalurile unde, pe platformă internațională, poată fi discutat acest program de investiții. 


Construcția în preajma monumentelor istorice – interzisă. Legea privind ocrotirea monumentelor a fost completată cu prevederi clare care interzic orice construcție în preajma monumentelor. Prejudiciile cauzate monumentelor vor fi acoperite de către proprietarul sau de gestionarul monumentului, dar și de persoanele fizice și juridice care au inițiat, finanțat și executat lucrările. 


Mass-media și lupta cu dezinformarea

2023

(prima lectură) Semnătura electronică sau olografă nu va mai fi obligatorie în cererile de acces la informații de interes public. A fost votată noua lege privind accesul la informațiile de interes public. 


Parlamentul a denunțat acordurile privind televiziunea „MIR”. Cetățenii vor fi mai protejați împotriva de propagandei ruse. 

2022

Mai mult produs media local. Furnizorii de servicii media – obligați să transmită programe locale în limba română în proporție de cel puțin 80% din totalul programelor realizate. În acest sens, au fost votate modificări la Codul serviciilor media audiovizuale. 


Măsuri mai dure de combatere a dezinformării:

  • Amenzi mai mari pentru furnizorii de servicii media care dezinformează (între 40 și 100 de mii de lei);
  • Se interzic programele care conțin dezinformare, propaganda agresiunii militare, conținut extremist, conținut cu caracter terorist sau care conțin informații false ce prezintă o amenințare pentru securitatea națională.
  • Se interzice difuzarea și retransmiterea programe TV și radio informative, informativ-analitice, militare și politice care au fost produse în alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada și statele care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor și a emisiunilor de divertisment care nu au un conținut militarist.
  • Se interzic programele audiovizuale care justifică războaiele de agresiune, neagă crimele de război şi crimele împotriva umanității sau incită la ură.

„Teleradio-Moldova” va beneficia de pază de stat, ca și celelalte companii fondate de Parlament. Compania a fost inclusă în Lista obiectivelor statului a căror pază nu poate fi efectuată de către organizațiile particulare de pază. 

2021

Compania „Teleradio-Moldova” a revenit sub control parlamentar, așa cum a fost până în anul 2019. Astfel, Parlamentul va putea evalua activitatea difuzorului public național, dar și a Consiliului Audiovizualului și, în cazul în care activitatea acestora va fi nesatisfăcătoare, conducerea acestor instituții va putea fi demisă.


Secretul offshore a fost anulat. Lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții care nu asigură transparența va fi una publică. Accesul pentru mass-media și cetățeni la informația din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi este asigurat de Agenția Servicii Publice (ASP).  


Vot electronic în Parlament. Sistemul electronic de numărare a voturilor face procedura de vot una transparentă. Cetățenii și mass-media pot vedea exact cine și cum a votat un proiect de lege. 

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate