Pentru cultură

Televiziunile și radiourile vor fi obligate să transmită programe locale în limba română în proporție de cel puțin 80%. Excepție vor face furnizorii media cu produs destinat minorităților etnice.


Bani mai mulți pentru cultură! 15 milioane de lei au fost alocate în 2022 pentru finanțarea producției noilor spectacole teatrale și concertistice.


Am asigurat prin legea protecției monumentelor, prevenirea și penalizarea distrugerii patrimoniului cultural al țării. Protejarea integrității monumentelor va contribui la dezvoltarea zonelor de atracție turistică.


Ocrotim construcțiile de valoare națională!
Am adăugat în Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat:

  • clădirea fostului Minister al Alimentației Publice (în prezent sediul Procuraturii Generale);
  • clădirea și parcul Maternității Nr. 2, aferente bulevardului Renașterii Naționale;
  • clădirea Circului;
  • monumentul bisericesc „Peștera lui Bechir”, din raionul Soroca.

Investim mai mult în cinematografia autohtonă.
Mai mult suport financiar va fi acordat pentru creșterea producătorilor locali de film, prin atragerea investițiilor dinafara țării. Astfel, vom încuraja și promova tinerii din domeniu, prin proiecte de conlucrare cu case de producții cinematografice din alte țări.


Vouchere culturale: Din septembrie 2022, la împlinirea vârstei de 18 ani, fiecare tânăr va primi suma de 1000 de lei în contul său guvernamental, pentru a merge la concerte, teatre, muzee și pentru a cumpăra cărți.


Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” – prima instituție culturală publică care va utiliza energie regenerabilă.
Pe acoperișul instituției au fost instalate 220 de panouri fotovoltaice, capabile să genereze 120 MWh de energie electrică ecologică pe an. Stația fotovoltaică va putea acoperi în întregime consumul de energie electrică în timpul sezonului însorit și cea mai mare parte a consumului, în lunile reci. Astfel, cheltuielile instituției vor fi reduse, iar economiile vor putea fi investite în dezvoltarea creativă.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate