Pentru servicii publice mai bune

2023

Tarifele pentru livrarea coletelor poștale vor fi publicate online. Aceasta va stimula concurența în sector și va reduce prețurile mari de livrare plătite de persoanele fizice și de întreprinderile mici și mijlocii. 

2022

Etichetarea produselor alimentare care conțin acizi grași trans – reglementată mai strict. Conținutul de acizi grași trans va fi indicat pe eticheta produsului. Se introduce interdicția ca un produs să conțină mai mult de 2g de acizi grași la 100g de grăsime din produs.


Din 1 ianuarie 2024, salariile bugetarilor vor fi plătite prin sistemul MPay și nu prin procesatoarele de plată bancare. Măsura va duce la economisiri substanțiale a banilor publici.


A fost lansat MDelivery (mdelivery.gov.md) – documentele solicitate de la instituțiile publice vor putea fi livrate la beneficiar, prin curier, inclusiv peste hotarele țării.


Tarife mai mici la eliberarea pașapoartelor: 

-pașapoartele eliberate în termen de 20 de zile: de la 850 la 650 de lei. 

-pașapoartele eliberate în termen de 10 de zile: de la 1280 la 1240 de lei.

-pentru eliberarea pașaportului în 5 zile: de la 1490 la 1430 lei. 

-pentru ridicarea pașaportului în ziua adresării: de la 2130 la 2080 lei.  

-extrasele online, cu 20% mai ieftine. 


Cetățenii Republicii Moldova vor putea accesa informații care se păstrează în registrele electronice de stat, fără a se prezenta fizic la instituțiile prestatoare de servicii. Informația va putea fi descărcată online, ca document electronic, prin intermediul portalului guvernamental mcabinet.gov.md. Documentul descărcat va avea aceeași valoare juridică precum actul tipărit, eliberat la ghișeu.


Au fost reduse tarifele în roaming cu România și se pregătesc acorduri similare cu alte țări.


Asigurarea auto obligatorie (RCA) va putea fi procurată online, de pe site-ul asiguratorului. Automatizând acest proces, costul asigurării auto se va reduce semnificativ. Totodată, șoferii nu vor mai fi obligați să dețină fizic certificatul de înmatriculare, la fel ca în cazul permisului de conducere.


Moldova trecut definitiv la televiziunea analogică la cea digitală terestră. Aceasta înseamnă:

  • Acces gratuit pentru mai mulți cetățeni la un număr de până 18 canale TV, în calitate mai bună. 
  • Măsuri pentru scăderea tarifelor actuale de difuzare prin multiplex, astfel încât mai multe televiziuni, mai mulți furnizori de servicii media audiovizuale care activează în conformitate cu legislația să-și poată permite aceste costuri.
  • Va fi asigurată disponibilitate resurselor de spectru radio necesare pentru implementarea tehnologiilor avansate precum comunicațiile mobile pe bandă largă de generația a 5-a (5G).

Cetățenii vor putea investi direct în Valori Mobiliare de Stat (VMS), prin intermediul unei platforme electronice (e-VMS). Emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere. Astfel, oamenii vor mai avea o opțiune de păstrare a economiilor, înafară de depozitul bancar. Pe de altă parte, statul se va putea împrumuta și de la cetățeni, nu doar de la investitori instituționali.

2021

Șoferii nu vor mai fi sancționați dacă nu dețin fizic permisul de conducere în timp ce se află la volan. Aceștia vor trebui să dețină doar un act de identitate sau copia acestuia, sau să cunoască IDNP-ul, pentru a putea fi identificați. 


A fost instituit Inspectoratul Social de Stat (în prezent, Inspecția socială), care va avea noi împuterniciri: de a constata contravenții, de a întocmi procese-verbale și de a aplica sancțiuni contravenționale. În anul 2020, din suma verificată de peste 8 milioane, valoarea plăților acordate ilegal beneficiarilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului a constituit peste 2 milioane de lei.


Cinci din cele mai solicitate extrase pot fi obținute online și gratuit, cu ajutorul semnăturii mobile/electronice: certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat; extrasul din Registrul bunurilor imobile; informația privind stagiul de cotizare; cazierul judiciar; informația din Registrul de stat și din actele de constituire ale persoane juridice. 


Noua lege a serviciilor publice. Serviciile publice vor fi prestate în mod prioritar la distanță, fapt important în special pentru cetățenii aflați peste hotare. Persoanele care nu au posibilitatea să acceseze serviciile în format electronic vor putea apela la centrele multifuncționale din municipiile și centrele raioanele din țară.  


S-au ieftinit o serie de servicii la Agenția Servicii Publice, din 1 noiembrie, 2021: înregistrarea căsătoriei, înregistrarea divorțului, schimbarea numelui sau prenumelui, modificarea sau corectarea unui act de stare civilă, declararea pierderii actului de identitate, eliberarea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobile, înregistrarea unui teren, etc. Povara tarifă de pe umerii cetățenilor se reduce cu circa 25 de milioane de lei anual.


Au fost liberalizate integral tarifele pentru serviciile poștale. Potrivit noilor prevederi legislative, toți prestatorii de servicii poștale au drepturi și obligațiuni egale, iar tarifele pentru serviciile poștale vor fi aplicate unic pe întreg teritoriul țării. Anterior, „Poșta Moldovei” beneficia de tarife preferențiale, iar ceilalți operatori poștali erau obligați să stabilească un tarif de cel puțin 3 ori mai mare. 


Oprirea și combaterea schemelor

2023

Aeroportul Chișinău a revenit în gestiunea statului. Ce urmează? 

-revizuirea taxei de 9 euro per pasager în sensul reducerii maxime a acestei taxe

-tragerea la răspundere a persoanelor implicate în acest furt. 


Am aprobat măsuri mai dure pentru combaterea spălării banilor. Se limitează la 10.000 lei tranzacțiile la schimbul valutar fără buletin. De asemenea, vor fi reglementate monedele virtuale. 

2022

Gările și stațiile auto au revenit în gestiunea statului. Guvernul, prin intermediul comisiei de monitorizare, a decis desfacerea contractului de parteneriat public-privat, după ce comisia parlamentară de anchetă a depistat o serie de ilegalități în procesul de concesionare a rețelei de gări auto. 


Regimul duty-free a fost eliminat pe teritoriul Republicii Moldova. Această măsură va aduce mai multă echitate în rândul agenților economici. Magazinele propriu-zise din Aeroport și de la frontieră vor putea rămâne, însă acestea vor plăti toate taxele și impozitele, exact ca restul agenților economici. 

2021

A fost instituit Inspectoratul Social de Stat (în prezent, Inspecția socială), care va avea noi împuterniciri: de a constata contravenții, de a întocmi procese-verbale și de a aplica sancțiuni contravenționale. În anul 2020, din suma verificată de peste 8 milioane, valoarea plăților acordate ilegal beneficiarilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului a constituit peste 2 milioane de lei.


A fost redus substanțial riscul de prejudiciere a bugetului statului în ceea ce privește utilizarea terenurilor și spațiilor. 

  • Pentru prima dată în ultimii 10 ani, a fost actualizat prețul inițial de vânzare a terenurilor care aparțin statului: acesta se majorează de la 19 mii la 34 mii lei per hectar.  
  • Va fi obligatorie vânzarea imobilului cu tot cu teren (în cazul imobilelor deținute de stat sau APL).
  • Va fi obligatoriu ca toate spațiile care aparțin statului să fie oferite în chirie prin licitație, iar prețul să nu fie la discreția unor funcționari sau consilieri locali.
  • Se interzic construcțiile pe terenurile închiriate care aparțin statului sau administrației publice locale. Astfel se pune capăt unei mari scheme prin care erau acaparate terenuri ale statului la prețuri de nimic. 

Companiile private de pază nu mai pot presta servicii de pază la obiectivele de importanță strategică ale statului.


Secretul offshore a fost anulat. Va fi publicată lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții care nu asigură transparența. Accesul cetățenilor la informația din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi va fi asigurată de Agenția Servicii Publice (ASP). 


Persoanele cu venituri din surse dubioase nu vor putea investi în sectoarele de importanță pentru securitatea statului: furnizarea de servicii de comunicații, administrarea registrelor publice ale statului, gestionarea deșeurilor radioactive, activități de asigurare a securității aviatice, mass-media și serviciile audiovizuale, efectuarea lucrărilor cu impact asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice și geofizice, etc.


Am modificat legea astfel ca să nu mai fie posibile schemele prin care clădirile publice erau luate în chirie, iar doar după 30 zile se putea cere achiziționarea lor la preț derizoriu. A fost anulată posibilitatea privatizării unui bun nelocuibil al statului, în cazul în care acesta a fost luat în chirie peste o lună. Doar în perioada 2016-2019 statul a pierdut 256 de milioane de lei.  


Banii confiscați de la Luca Filat (458 068 lire) au ajuns în țară și au fost cheltuiți pentru angajarea a 566 de asistenți personali pentru asistarea și îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe timp de 4 luni.

Vezi mai mult

© Copyright 2022 | Partidul Acțiune și Solidaritate